هر کدام از شینه های مسی نول و ارت کجا کاربرد دارند؟

اگر شما هم در پی یافتن این جواب هستید و میخواهید ببینید انواع شینه مسی نول و ارت هر کدام در چه جایی کاربرد دارند حتما این پست را تا انتها مطالعه کنید. همچنین پیشنهاد میکنیم جهت خرید شینه مسی نول و ارت از صفحه فروشگاه ما دیدن نمایید.

کاربرد سایزهای مختلف شینه مسی

شینه مسی نول و ارت 10×120 میلیمتر

شینه مسی سایز 120×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی ارت و نول 10×100 میلیمتر

شینه مسی سایز 100×10 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی نول و ارت 10×80 میلیمتر

شینه مسی سایز 80×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
 
کاربرد انواع شینه مسی نول و ارت

شینه مسی ارت و نول 10×60 میلیمتر

شینه مسی سایز 60×10 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی –به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی نول و ارت 10×50 میلیمتر

شینه مسی سایز 50×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
 
کاربرد انواع شینه مسی نول و ارت

شینه مسی ارت و نول 5×30 میلیمتر

شینه مسی سایز 30×5 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی نول و ارت 10×30 میلیمتر

شینه مسی سایز 30×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی ارت و نول 5×40 میلیمتر

شینه مسی سایز 40×5 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد شینه به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی نول و ارت 10×40 میلیمتر

شینه مسی سایز 40×10 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی ارت و نول 5×50 میلیمتر

شینه مسی سایز 50×5 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی –به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
کاربرد انواع شینه مسی نول و ارت

شینه مسی نول و ارت 3×15 میلیمتر

شینه مسی سایز 15×3 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی ارت و نول 3×20 میلیمتر

شینه مسی سایز 20×3 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی –شینه به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی نول و ارت 5×20 میلیمتر

شینه مسی سایز 20×5 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی ارت و نول 10×20 میلیمتر

شینه مسی سایز 20×10 میلیمتر – از لوازم چاه ارت – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی نول و ارت 3×30 میلیمتر

شینه مسی سایز 30×3 میلیمتر – قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – به عنوان شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *